Fygi rykker inn i det tyske convenience-markedet

Moss, 26. juni 2022: Fygi Technologies har utviklet en teknologi som lar kundene skanne butikkvarer med mobilen. Nå har gründerselskapet inngått partnerskapsavtale med tyske MCS, en sammenslutning av matgrossister som forsyner 12 500 butikker over hele Tyskland. Avtalen gir Fygi innpass i det enorme tyske convenience-markedet.

Fygi mcs

- Avtalen gir oss den best tenkelige partneren i dette enorme markedet, hvor mobile selvbetjeningsløsninger fortsatt bare er i støpeskjeen, sier Amund Skaaden, daglig leder i Fygi Technologies.

Løsningen Fygi har utviklet, Scan Pay Go, lar kundene registrere varene og betjene seg selv i butikken. Handelsfriksjon er en stor utfordring for convenience over hele Europa, og gjennom pandemien har etterspørselen etter kontaktløse betalingsløsninger og selvbetjening skutt fart. Også i Tyskland, hvor digitaliseringsgraden i retail tradisjonelt sett har vært lav. Det er dette momentumet vi søker å kapitalisere på, forklarer Skaaden.

- Den tyske dagligvarehandelen fikk seg en brå oppvåkning under pandemien, og endrer seg
raskt om dagen. I Fygi ønsker vi å være pådrivere i arbeidet med å skape moderne og
friksjonsfrie handleopplevelser, sier han.

Løsningen rulles ut i juli
Avtalen mellom Fygi og MCS innebærer ikke bare tilgang til nærbutikker og kiosker, men også bensinstasjoner og butikker i kollektivknutepunkter over hele landet. Allerede i juli rulles Scan Pay Go ut i den første tyske butikken. Utz, en av partene i grossistsamarbeidet, som skal teste ut mobil selvbetjening i delstaten Baden Württemberg.

- Det blir spennende å se hvordan markedet tar oss imot. De neste månedene skal vi lære av
Utz sine erfaringer, og tilpasse løsningen til det tyske markedet. På den måten skaper vi også
gode handleopplevelser for Utz sine kunder, sier Skaaden.

Torsten Eichinger, administrerende direktør i MCS, trekker fram kompetanse, implementeringsstøtte og fordelene med mobile selvbetjeningsløsninger, når han forklarer hvorfor selskapet valgte Fygi.

- Det var viktig for oss å finne en partner som tilbyr både teknologisk kompetanse og god implementeringsstøtte. Samtidig ser vi fordelene med mobile selvbetjeningsløsninger i convenience. Scan Pay Go eliminerer behovet for kostbar maskinvare som følger stasjonære selvbetjeningsløsninger, sier han. Tyskland bare første steg Fygi lukket tidligere i år en emisjon på 14,5 millioner kroner. Pengene skal blant annet brukes til å satse videre i Europa. Ambisjonene er store, og Skaaden peker på UK, Polen og Nederland som de mest aktuelle markedene i tiden som kommer.

- Dette er bare det første steget. Vi har en ambisjon om å rulle ut Scan Pay Go i flere
europeiske markeder, men først må vi styrke kapasiteten for å utnytte markedsmulighetene
som nå åpner seg i Tyskland, avslutter han.

Om Marketing und Convenience Shop System GmbH (MCS):
Marketing und Convenience Shop System GmbH (MCS) er en sammenslutning av 7 tyske matgrossister, som leverer til 12 500 nærbutikker, kiosker, bakerier, bensinstasjoner og flyplassbutikker over hele Tyskland. MCS koordinerer landsdekkende aktiviteter innenfor markedsføring, salg, innkjøp og systemstyring på vegne av grossistene. Utz GmbH & Co.KG Lebensmittel-Großhandel (Utz) er en av grossistene som inngår i samarbeidet. MCS ble etablert i 1997, og selskapets hovedkontor ligger i dag i Offenburg, Baden-Württemberg.

News

Getty Images 1068874642

Book an introduction to Fygi

Book a meeting here

Dine data, dine valg

You can choose which cookies you allow us to use. Functional cookies cannot be removed, as these are necessary for the function of the website. You can read more about what this means in our privacy statement.