Utfordrer gigant med norsk patent

Fygi Technologies jobber per dags dato med utvikling av sitt nye produkt FygiEye, som skal gi butikkjeder tryggere selvbetjening uten store hardware installasjoner. FygiEye vil levere en helt ny kjøpsopplevelse til alle segmentene innen retail. Frem til nå har såkalte «Walk out» løsninger som AmazonGo (uten fysisk kassepunkt i butikken) kun vært forbeholdt dagligvare. Med…

Fygi Eye Blogg

Fygi Technologies jobber per dags dato med utvikling av sitt nye produkt FygiEye, som skal gi butikkjeder tryggere selvbetjening uten store hardware installasjoner.

FygiEye vil levere en helt ny kjøpsopplevelse til alle segmentene innen retail. Frem til nå har såkalte «Walk out» løsninger som AmazonGo (uten fysisk kassepunkt i butikken) kun vært forbeholdt dagligvare.

Med FygiEye vil detaljhandelen også kunne ta del i denne teknologiutviklingen, uten å bli veiet ned av tunge og dyre hardware installasjoner - sier Espen Lippert (COO, Fygi Technologies AS).

Tyverisikring er en forutsetning for fremtidens “autonome” butikker!
FygiEye fra Fygi Technologies AS er en fysisk enhet som gjør det mulig med kontaktløs og selvbetjent utsjekk av varer i butikk, samtidig som den sikrer butikken mot tyveri. Tyverisikring er en forutsetning for varehandel med selvbetjening. Vår egenutviklede programvare gir informasjon til sensoren om hvilke produkter som kan forlate butikken uten å utløse en alarm.

News

Getty Images 1068874642

Book an introduction to Fygi

Book a meeting here

Dine data, dine valg

You can choose which cookies you allow us to use. Functional cookies cannot be removed, as these are necessary for the function of the website. You can read more about what this means in our privacy statement.