Så fungerar Fygi

En Scan Pay Go-lösning kräver vissa justeringar av verksamheten, men för de anställda är den mentala omställningen oftast den största förändringen. Fygi vill vara med på hela resan: Från implementering av systemet, som också innebär omfattande stöldskyddslösningar, till distribuering av utbildningsmaterial till medarbetare och kunder.

Att använda
Fygi är säkert

Många är skeptiska till hur självbetjäningslösningar påverkar butiksstölder och svinn. Erfarenhet visar att det kan variera, men det finns bra och mindre bra sätt att genomföra stöldskyddsåtgärder på. Fygi erbjuder och arbetar kontinuerligt med utveckla olika avancerade och smarta stöldskyddslösningar.

Fygi samarbetar med stora kompetensleverantörer inom områden där vi själva inte är experter.

FygiEye: Detta är en fysisk enhet med en sensor som med hjälp av vår egenutvecklade programvara upptäcker alla varor som är på väg att lämna butiken. Om de inte är betalda för kommer ett alarm att utlösas. Läs mer om Fygi.

Skyddsåtgärderna går inte ut över den komfort och det förtroendet som betalande kunderna upplever.


Vi värnar om kundernas integritet, vilket bland annat innebär:

Kunden behöver inte registrera sig för att använda våra lösningar. Kunderna väljer om de vill ladda ner vår app eller betala via webbläsaren på telefonen.

Fygi anpassas
till befintliga
lösningar

Fygi anpassar sina tjänster efter verksamhetens behov och existerande system. Det är möjligt eftersom Fygi-systemet är byggt från grunden med omfattande integrering i baktanke.

Betalning

Fygi stöttar alla betalningsleverantörer.

ERP / POS

Fygi integreras i existerande system genom API-er mot vår integrationsmotor.

Alla befintliga butikssystem kan behållas.

Ingen ny hårdvara behövs, med mindre man själv önskar det.

Steg för
steg

Fygi är en flexibel lösning. Detta gäller även förfarandet för varje enskilt företag. Hör av dig till en icke-bindande demonstration eller ett möte.

Getty Images 1068874642

Boka en genomgång av Fygi

Boka ett möte här

Dine data, dine valg

You can choose which cookies you allow us to use. Functional cookies cannot be removed, as these are necessary for the function of the website. You can read more about what this means in our privacy statement.